עברית – פרוזה

דמיון / אלכס אפשטיין

פרדס, תשפ"א 2021 

מחיר: 69 ש"ח 

ילד בולע יקום / טרנט דלטון

מאנגלית: שאול לוין 

כנרת זמורה, תשפ"א 2021 

במבצע: 50 במקום 98 ש"ח 

 

לאיבוד / יפתח אלוני

אפיק, תשפ"א 2021 

במבצע:  60 במקום 86 ש"ח

מהנדסי הנפש האנושית / לאון פרנקו

אפיק, 2020

מחיר:  59 ש"ח 

חיים ומילים / מרים ילן – שטקליס

אסיה, תשפ"א 2021 

במבצע:  84 במקום 120 ש"ח 

שמעון אדף / הלשון נושלה

פרדס, תשפ"א 2021 

במבצע: 68 במקום 98 ש"ח 

 

איך לאהוב את בתך / הילה בלום

כנרת, זמורה  תשפ"א 2021 

במבצע: 50 במקום 96 ש"ח 

 

אורות נגד / פאול צלאן

מגרמנית: טלי קונס

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021 

במבצע: 60 במקום 84 ש"ח

לנסוע עם מטען קל / טובה ינסון

משוודית: דנה כספי 

הוצאת קרן וליברוס

תשפ"א 2021 

במבצע: 55 במקום 79 ש"ח 

הסיפור של השיניים שלי / ולריה לואיסלי

אחוזת בית ספרים, תשפ"א 2021 

מאנגלית: נעם רחמילביץ' 

במבצע: 68 במקום 98 ש"ח