יהדות

רבנו תם / אברהם (רמי) ריינר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשפ"א 2021 

מחיר: 130 ש"ח 

ר' משה בן נחמן / עודד ישראלי

מאגנס, תשפ"א 2021 

במבצע: 80 במקום 118 ש"ח 

גברים נעלמים / נועה ששר

עגונות במרחב האשכנזי 1648 – 1850 

תשפ"א 2020

במבצע: 80 במקום 119 ש"ח 

פירוש רש"י למסכת סוכה

מוסד ביאליק, תשפ"א 2021

במבצע:  100 במקום 135 

הולדת האב / ציפי קויפמן

מאגנס, תשפ"א 

במבצע: 68 במקום 98 ש"ח 

 

הגות השמד / שלום צדיק

מאגנס, תשפ"א 2020 

במבצע: 60 במקום 89

עיוני תרבות / אליעזר שביד

ההתחדשות החיים היהודיים במשנתו של אליעזר שביד 

עורכים: יהוידע עמיר ויוסי טרנר

כרמל,  תש"ף 2020

במבצע:  150 במקום 219  (שני הכרכים)

הסלון / מיכל זוהר בן – דור

ספרי ניב, 2019

מחיר: 88 ש"ח 

בין משנה למדרש : קריאה בספרות התנאית / ישי רוזן-צבי

הוצאת למדא, האוניברסיטה הפתוחה, התש"פ, 2020

במבצע: 83 במקום 119

ספר ברית המנוחה / עודד פורת

מאגנס, התשע"ז, 2016

במבצע מיוחד לזמן מוגבל: 85 במקום 149 שח