יהדות

הרמב"ם בעולמו / שרה סטרומזה

מאגנס, תשפ"א 2021

במבצע: 68 במקום 98 ש"ח

הולדת הספק / משה הלברטל

הוצאת מאגנס, 2020 תשפ"א

במבצע יוני 2020: 50 במקום 84 ש"ח

חיי שליחות / יחיאל הררי

הרב יצחק דוד גרוסמן ומפעל חייו 

ידעות אחרונות, ספרי חמד, תשפ"א 2021 

במבצע: 50 במקום 98 ש"ח 

רבנו תם / אברהם (רמי) ריינר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשפ"א 2021 

מחיר: 130 ש"ח 

ר' משה בן נחמן / עודד ישראלי

מאגנס, תשפ"א 2021 

במבצע : 80 במקום 118 ש"ח 

גברים נעלמים / נועה ששר

עגונות במרחב האשכנזי 1648 – 1850 

תשפ"א 2020

במבצע: 80 במקום 119 ש"ח 

פירוש רש"י למסכת סוכה

מוסד ביאליק, תשפ"א 2021

במבצע:  100 במקום 135 

הולדת האב / ציפי קויפמן

מאגנס, תשפ"א 

במבצע: 68 במקום 98 ש"ח 

 

הגות השמד / שלום צדיק

מאגנס, תשפ"א 2020 

במבצע: 60 במקום 89

עיוני תרבות / אליעזר שביד

ההתחדשות החיים היהודיים במשנתו של אליעזר שביד 

עורכים: יהוידע עמיר ויוסי טרנר

כרמל,  תש"ף 2020

במבצע:  150 במקום 219  (שני הכרכים)