ספרים חדשים

רומנסרו צועני , אודות / פרדריקו גרסיה לורקה

מספרדית: רמי סערי

כרמל התשע"ט 2019

במבצע 52 במקום 74

שנות העשרים / יערה שחורי

כתר התשע"ט 2019

במבצע 50 במקום 88

חלום ושבר : סיפור של הקומוניסטים העברים / כרמית גיא

כתר התשע"ט 2019

במבצע: 50 במקום 98

מוות רך מאוד / סימון דה בובואר

מצרפתית: מיכה פרנקל

כתר מהדורה חדשה 2019

במבצע 50 במקום 84

הרצל היסטוריה אירופאית / קמיל דה טולדו אלכסנדר פבלנקו

מצרפתית: דורית דליות

פרדס התשע"ט

במבצע 90 במקום 130 

הכל אודות ליהמן / סטפנו מאסיני

מאיטלקית ארנו בר

ספרית פועלים התשע"ט 2019

במבצע 80 במקום 119

הפונדק האדום / אונורה דה בלזק

מצרפתית: ראובן מירן

נהר התשע"ט 2019

במבצע 35 במקום 49

קסם בית התה : אדריכלות ביפן ומודרניזם אירופי / עתליה קרני

רסלינג התשע"ט 2019

במבצע 65 במקום 94

עוצמה, אמונה ודמיון : אמריקה במזרח התיכון מ-1776 ועד ימינו / מיכאל אורן

מאנגלית: יוסי מילוא

שלם התשע"ט 2019

במבצע 65 במקום 129

אבן רשד מבחר מכתביו בנושאי דת ופילוסופיה

מערבית: יאיר שיפמן

אונ' ת"א התשע"ט 2019

במבצע: 68 במקום 98