ספרי שירה במבצע

מלכה עירומה: שירת מחאה חברתית נשית

בעריכת דורית ויסמן

הקיבוץ המאוחד, התשע"ג, 2013

במבצע: 60 במקום 92

תפנית-נשימה : מבחר שירים / פאול צלאן

מגרמנית: שמעון זנדבנק

הספרייה החדשה, התשע"ג, 2013

במבצע: 60 במקום 89

אתם החיים בבטחה: מבחר שירים / פרימו לוי

מאיטלקית: אריאל רטהאוז

כרמל, התשע"ב, 2012

במבצע: 50 במקום 74

דבר, חלום, אדם: מבחר שירה, דרמה ופרוזה / הוגו פון הופמנסטל

תרגם מגרמנית: שמעון זנדבנק

כרמל, התשע"ב, 2012

במבצע: 60 במקום 79

הפרפר חוצה את הכביש / אוה קילפי

מפינית: רמי סערי

הוצאת כרמל

במצבע: 62 במקום 89

זביגנייב הרברט / שירים

מפולנית: דוד ויינפלד

בספר זה כונסו שירים שראו אור בקבצים:

מר קוגיטו ; דוח מעיר נצורה ; אלגיה לעת פרידה ; אפילוג של סערה

וכן מובאים בו שירים וקטעי פרוזה שלא כונסו

כרמל, התשע"ב, 2012, 395 עמ'

במבצע: 70 במקום 118

ריינר מריה רילקה: דרכו של משורר / עדה ברודסקי (שני כרכים)

הוצאה שנייה ומתוקנת

הוצאת כרמל התשע"א, 2011

מבצע: 60 במקום 84 ש"ח, לכל כרך

אברהם חלפי – שירים [שני כרכים]

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מבצע: 40 שח לכרך 

67 שירים / פול ורלן

מצרפתית: עמינדב דיקמן

הוצאת כרמל

מבצע: 50 במקום 84 ש"ח

בצפונו של כדור העולם / רולף יאקובסן

מנורווגית: סבינה מסג וחנה מאי סבנדל

הוצאת כרמל

מבצע: 55 במקום 79 ש"ח