ספרי שירה במבצע

קנטאורים / זוזנה גינצ'נקה

מהדורה דו לשונית

מפולנית: צביקה שטרנפלד

אבן חושן, תשפ"א 2021 

במבצע: 60 במקום 84 ש"ח 

אשליה קדושה / יודית שחר

אפיק, תשפ"א 2021 

במבצע: 50 במקום 74 ש"ח 

חרסים / אבות ישורון

הספריה החדשה, הקיבוץ המאוחד תשפ"א 2021

במבצע: 65 במקום 92 ש"ח

מה עכשיו, אמא / אורלי עסיס

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72 ש"ח 

האלכסון של אמש / ישראל נטע

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72 ש"ח 

בעניין הבערה / יעל סטטמן

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72

שירים / זביגנייב הרברט

מהדורה שניה ומורחבת

מפולנית: דוד וינפלד

במבצע:  68 במקום 98 ש"ח 

שועלה / אסתר ראב

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021 

במבצע: 40 במקום 68 ש"ח 

כל השירים / ט. כרמי

שני כרכים 

מחיר כל כרך במבצע: 70 במקום 98 שח 

ערש המיתה / ויליאם בלייק

מאנגלית: עודד וולקשטיין 

דחק, תשפ"א 2020 

מחיר: 50 שח