כללי

מרפי / סמואל בקט

מאנגלית: עמרי אשר

הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 92 ש"ח 

כראמל +ויש היהלום האבוד / מאירה ברנע-גולדברג

איורים: רמי טל 

כנרת, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 79 ש"ח 

האלטרואיסטים / אנדרו רידקר

מאנגלית: גיא הרלינג 

עם עובד, תשפ"א 2021 

במבצע: 50 במקום 92 ש"ח 

מה עכשיו, אמא / אורלי עסיס

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72 ש"ח 

האלכסון של אמש / ישראל נטע

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72 ש"ח 

בעניין הבערה / יעל סטטמן

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72

לאדינו כאן ועכשיו / שמואל רפאל

אוניברסיטת תל אביב, תשפ"א 2021

במבצע: 68 במקום 98 שח

כמה ביאליק יש? / שמואל אבנרי

ידיעות ספרים, תשפ"א 2021 

במבצע: 100 במקום 128 ש"ח 

גברים נעלמים / נועה ששר

עגונות במרחב האשכנזי 1648 – 1850 

תשפ"א 2020

במבצע: 80 במקום 119 ש"ח 

שירים / זביגנייב הרברט

מהדורה שניה ומורחבת

מפולנית: דוד וינפלד

במבצע:  68 במקום 98 ש"ח