כללי

מנצחת / ישי שריד

עם עובד, תש"ף 2020

במבצע: 50 במקום 82 ש"ח

בחביון הנשמה / הלל צייטלין

שלוש מסות

בעריכת יונת ןמאיר ושמואל גלובר-זמרה

בלימה תשפ 2020

מחיר 64 שח

בין משנה למדרש : קריאה בספרות התנאית / ישי רוזן-צבי

הוצאת למדא, האוניברסיטה הפתוחה, התש"פ, 2020

במבצע: 83 במקום 119

Misdeeds / Israel Comics Anthology

ברחש 2020 

50 ש"ח 

אחת מלבדה / הדר ראובן

ברחש 

98 ש"ח

מגש הכסף / יגאל שוורץ

קדימה [פרוייקטים], תשף 2020 

במבצע: 69 שח במקום 99

 

המדינה היהודית מעבר לנורמליות / שמואל טריגנו

כרמל, תשף 2020

במבצע: 60 שח במקום 84 

עלמה בפריחה וסיפורים אחרים / טטיאנה טולסטיה

מרוסית: דן ורשקוב

עם עובד, תש"ף 2020

במבצע: 50 שח במקום 84

גני האין / זלדה

כתבים וציורים

תשפ 2020

מחיר 100 שח

גרשם שלום / דוד ביאל

מאנגלית אמוץ גלעדי

מאגנס 2019

במבצע 65 במקום 94