חדשים על המדף

הזיות סיפוח / חגי ארליך

עוברים כל גבול במזרח התיכון 

האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, תש"ף 2020

מחיר: 49 ש"ח

This entry was posted in חדשים על המדף, ספרים חדשים, עברית - עיון. Bookmark the permalink.

Comments are closed.