ספרים חדשים

דרשות משנות הזעם / רבי קלונימוס קלמיש שפירא

שני כרכים,

מהדורת פקסימיליה בצירוף תעתיק מדויק + מהדורה מדויקת ע"פ כתב יד המחבר בצירוף מבוא, הערות וציון מקורות מאת: דניאל רייזר

אשכולות, התשע"ז 2017

מחיר 118 כל כרך

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.