ספרים חדשים

היומן הקליני / שנדור פרנצי

תרגום מגרמנית ואחרית דבר: אורנה וסרמן

בצירוף מבואות: ג'ודית דופונט, מיכאל באלינט, חיותה גורביץ'

עם עובד, פסיכו-אנליזה, התשע"ד, 2013

במבצע: 66 במקום 94

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.