ספרים חדשים

היסטוריה / הרודוטוס

תרגמו וכתבו מבואות: בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ

הוצאת כרמל, (מהדורה חדשה), התשע"ד, 2013

במבצע: 104 במקום 149

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.