ספרים חדשים

אחרי מהפכות רבות: מבחר מהשירה הפולנית שאחרי 1945

מפולנית: דוד וינפלד ורפי וייכרט אחרית דבר: יורם ברונובסקי

כרמל, הוצאה מחודשת, התשע"ב, 2012

במבצע: 59 במקום 84

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.