מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

ערב השקה לרגל צאת תרגומו העברי של 'יומן עדות' \ רמון ראול למבר

א אלול התש"ע  10.8.10

Raymond Raoul Lambert \ Carnet d'Un Temoin  – רר"ל \ יומן עדות [הוצאת יד ושם, התש"ע]

  • ררמון ראול למבר היה ראש האוז"יף [UGIF] בדרום צרפת במהלך מלחמת העולם השניה. היומן נכתב במקור בצרפתית, תורגם בידי הגברת עדה פלדור לעברית, ונערך, בליווי מבוא והערות, בידי פרופ' ירחמיאל כהן. במהלך הערב תיאר פרופ' כהן את הליך הבאת היומן לדפוס בבצרפתית, ותרגומו לעברית, תוך הארת רקעו ההיסטורי של המחבר והיומן. ד"ר שלומית כהן השלימה את ההרצאה ההיסטורית בהקריאה קקטעים נבחרים, ובהדגישה, מן ההיבט הפסיכולוגי, את השפעת אותן השנים על למבר.

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.