מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

כריכה ושיקום ספרים עתיקים

 יד סיון התש"ע  27.5.10

  • ממפגש עם מר ראובן קמפניינו, כורך ומשקם ספרים עתיקים. במהלך הערב תיאר מר קמפניינו את עבודתו, על אתגריה הייחודיים, תוך ההדגמה ממבחר עבודותיו, ובליווי אנקדוטות סביב הספרים העתקים.

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.