עברית – עיון

עיוני תרבות / אליעזר שביד

ההתחדשות החיים היהודיים במשנתו של אליעזר שביד 

עורכים: יהוידע עמיר ויוסי טרנר

כרמל,  תש"ף 2020

במבצע:  150 במקום 219  (שני הכרכים)

מהסתר לגילוי / אליעזר מלכיאל

פירוש לסעיפים 316 – 693  בחקירות פילוסופיות של לודוויג ויטגנשטיין

כרמל, תש"ף 2020 

במבצע: 80 במקום 119  ש"ח

הסלון / מיכל זוהר בן – דור

ספרי ניב, 2019

מחיר: 88 ש"ח 

היום שבו התערערו חוקי בראשית / עבד אלרחמן אלג'ברתי

הכרוניקה המופלאה של הכיבוש הצרפתי במצרים על פי אלג'ברתי

 

תירגם מערבית: עמנואל קופלביץ 

סדרת מכתוב במכון ון ליר וידיעות ספרים

במבצע: 100 במקום 148 ש"ח

שפה אחלה / עבד אלרחמן מרעי

שילוב הערבית בעברית הישראלית

כרמל,  תש"ף 2020 

במבצע: 68 ש"ח 

למען אירופה / רובר שומאן

תירגמה מצרפתית: שירן בק

אוב, תש"ף 2020 

במבצע: 50 שח 

 

הזיות סיפוח / חגי ארליך

עוברים כל גבול במזרח התיכון 

האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, תש"ף 2020

מחיר: 49 ש"ח

שפה מחוץ למקומה / יונתן מנדל

אוריינטליזם, מודיעין והערבית בישראל

מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, תש"ף 2020

במבצע: 60 במקום 89

בין משנה למדרש : קריאה בספרות התנאית / ישי רוזן-צבי

הוצאת למדא, האוניברסיטה הפתוחה, התש"פ, 2020

במבצע: 83 במקום 119

התרבות שקודרה מחדש / איסנה גולדין

קדימה [פרוייקטים], תשף 2020

במבצע:  69 במקום 99