חדשים על המדף

מה עכשיו, אמא / אורלי עסיס

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72 ש"ח 

האלכסון של אמש / ישראל נטע

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72 ש"ח 

בעניין הבערה / יעל סטטמן

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021

במבצע: 50 במקום 72

לאדינו כאן ועכשיו / שמואל רפאל

אוניברסיטת תל אביב, תשפ"א 2021

במבצע: 68 במקום 98 שח

כמה ביאליק יש? / שמואל אבנרי

ידיעות ספרים, תשפ"א 2021 

במבצע: 100 במקום 128 ש"ח 

גברים נעלמים / נועה ששר

עגונות במרחב האשכנזי 1648 – 1850 

תשפ"א 2020

במבצע: 80 במקום 119 ש"ח 

שירים / זביגנייב הרברט

מהדורה שניה ומורחבת

מפולנית: דוד וינפלד

במבצע:  68 במקום 98 ש"ח 

שועלה / אסתר ראב

הקיבוץ המאוחד, תשפ"א 2021 

במבצע: 40 במקום 68 ש"ח 

מגלן / שטפן צוויג

מגרמנית: ליה נירגד

מודן, תשפ"א 2021 

במבצע: 50 במקום 92 ש"ח 

ואיש לא חיבק את הים / אפרת מישורי

מקום לשירה, תשפ"א 2021 

מחיר: 98 ש"ח