יהדות

מורה נבוכי הזמן / נחמן קרוכמל

מבוא ועריכה מדעית: יהוידע עמיר

כרמל, התשע"א, 2010

במבצע: 83 במקום 119

מסיני לאתיופיה: עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה / שרון שלום

הוצאת ידיעות ספרים וספרי חמד, התשע"ב, 2012

מבצע: 60 במקום 118

אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי: בן המלך והנזיר

שירת תור הזהב, אונ' תל אביב, התשע"ב, 2011

מחיר: 79

מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון

בתרגום: פרופ' מיכאל שוורץ

הוצאת אונ' תלאביב

במבצע: 168 במקום 240

ספר יצירה עם פירושים וביאור מאת אריה קפלן

עורך: דב אלבוים מאנגלית: שרון שתיל

ידיעות ספרים, התשע"א, 2011

במבצע: 80 במקום 128

שברו את הכלים: הקבלה והמודרניות היהודית / רוני ויינשטיין

הוצאת אונ' ת"א, התשע"א, 2011

מחיר: 84 שח

מדרש תנאים: אינטרטקסטואליות וקריאת מכילתא / דניאל בויארין

תרגום: דוד לוביש עורך הספר: אלחנן ריינר

סדרת יהדויות, כתר, מכון הרטמן, התשע"א, 2011

במבצע: 50 במקום 94