ספרי שירה במבצע

הו! גיליון 20

כתב עת לספרות, גיליון 20 סתיו 

הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ף 2020 

 

במבצע: 58 במקום 68 ש"ח 

 

 

ואת / נורית זרחי

אפיק, תש"ף 2020

במבצע: 50 במקום 69 ש"ח

אף שאתה רעיון / רבקה מרים

כרמל, תש"ף 2020 

במבצע: 65 במקום 94 ש"ח 

אסופות שירה עברית במחירים מיוחדים קיץ 2020

סט כל שירי לאה גולדברג  100 שח   לשולשת הכרכים ביחד

מלבדאתה / אבות ישורון 69 שח

תת הכרה נפתחת כמו מניפה / יונה וולך 65 שח

כל השירים דן פגיס 65 שח

שירי זלדה 60 שח

כל השירים יאיר הורוביץ 69 שח

כל השירים דליה רביקוביץ 69 שח

כל השירים תרצה אתר 85 שח

 

כולם בהוצאת הקיבוץ המאוחד או הספריה החדשה

 

 

 

שוברת קיר / ויקי שירן

עם עובד תשס"ה 2005

במבצע: 60 שח במקום 82 שח

בשבח הדברים החולפים / ישראל אלירז

הקיבוץ המאוחד, 2010 

במבצע: 60 במקום 76 ש"ח 

גוף שנתת בי / אלחנן ניר

הקיבוץ המאוחד תש"ף 2019

במבצע 50 במקום 72

בלילה הזה, בעולם הזה / אלחנדרה פיסארניק

מספרדית: טל ניצן

הקיבוץ המאוחד

במבצע: 60 במקום 72

מיגו / חדוה הרכבי

הקיבוץ המאוחד, התשע"ח 2018

מחיר:  76

אור יום / צ'סלב מילוש

מפולנית: דוד ויינפלד

אבן חושן, התשע"ד, 2014

במבצע: 60 במקום 98

בספר כונסו שירים שראו אור בקבצים:

'וזרח השמש ובא השמש' ; 'כוכב הלענה'

'על גדת הנהר' ; 'זה'

וכן מובאים בו שירים שטרם כונסו בספר