ספרים חדשים במבצע

בעת התחיה ושירים אחרים / בולסלב לשמיאן

מפולנית: יעקב גרינולד

כרמל תשף  2020

במבצע 58 במקום 84

תמיד אותו דבר / ג'ורג'ה לבוביץ'

מסרבית: דינה קון בן-ציון

כרמל תשף 2020

במבצע 69 במקום 99

נפש אנתולוגיה לשירה בעריכת דורית ויסמן

כרמל תשף 2020

במבצע 62 במקום 89

שעות הערב / חררד רוה

מהולנדית: רן הכהן

עם עובד תשף 2020

במבצע 50 במקום 88

הכוכבים לא רימו / דן מירון אריאל הירשפלד

עם עובד תשף 2020

במבצע 60 במקום 88

הליברליזם בישראל / מנחם מאוטנר

אונ ת"א תשף 2020

במבצע 68 במקום 98

לא אבודה בקריון / מיטל נסים

עם עובד תשף 2020

במבצע 50 במקום 72

המשורר והחשפנית / אלי שמואלי

עם עובד תשף 2020

במבצע 50 במקום 82

מסעודה / יקיר אלקריב

עם עובד, תשף 2020

במבצע 50 במקום 88

ים של דיו / אילנה קורשן

מאנגלית: עליזה רז-מלצר

דביר תשפ 2020

מבבצע 50 במקום 98