ספרים חדשים במבצע

לורנס בחצי האי ערב / סקוט אנדרסון

מאנגלית: כרמית גיא

עם עובד, התשע"ז 2017

במבצע: 80 במקום 128

אורשלים / ניר חסון

ידיעות ספרים, התשע"ז 2017

במבצע: 82 במקום 118

saudade / שלוש נובלות מפורטוגל מאת: אסה דה קירוש, אנטוניו פטריסיו, פרננדו פסואה

מפורטוגזית: מיכל שליו, אודליה חיטרון, יוסי טל, ארז וולק

תשע נשמות, התשע"ז 2017

במבצע לחודש יוני: 55 במקום 69

שתי יצירות על אודות שבתאי צבי / מהדיר יעקב ברנאי

מחזה מאת משה ליבר משנת 1935

תסריט מאת שמשון יעקב קרויטנר משנת 1943

כרמל, התשע"ז 2017

במבצע: 59 במקום 84

פנומנולוגיה של הזמן / ירון סנדרוביץ

רסלינג, התשע"ז 2017

במבצע: 59 במקום 84

לפקח ולהעניש / מישל פוקו

מצרפתית: דניאלה יואל

רסלינג, 2015

במבצע: 98 במקום 139

מצרפתית: נועם ברוך רסלינג, 2015 במבצע: 132 במקום 189

מצרפתית: משה רון

רסלינג 2015

במבצע: 132 במקום 189

כתבים / ז'אק לאקאן

מצרפתית: נועם ברוך

רסלינג, 2015

במבצע: 132 במקום 189

רבי לוי יצחק מברדיטשב / עורכים: צבי מרק ורועי הורן

ידיעות ספרים, התשע"ז 2017

במבצע: 74 במקום 148

סוס אחד נכנס לבר / דויד גרוסמן

הספריה החדשה

במבצע שבוע הספר 2017: 40 במקום 88