ספרים חדשים

ספר בחינת הדת לרבי אליה דלמדיגו מקנדיא

ההדיר וצירף מבוא, ציונים, מראי מקומות וביאור קצר: יעקב יהושע רוס

ההוצאה של אוניברסיטת תל אביב התשע"ט 2019

במבצע 60 במקום 80

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.