מומלצי החודש - ספרים חדשים

לילות חשון : שירים / קדיה מולודוסבקי

מהדורה דו-לשונית יידיש-עברית

איסוף, ביאורים ואחרית דבר: אמיר שמעוני

הקיבוץ המאוחד, התשע"ח 2017

במבצע: 60 במקום 96

This entry was posted in מומלצי החודש - ספרים חדשים, ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.