ספרים חדשים

דרישת הבלתי-אפשרי / סלבוי ז'יז'ק

מראיין: יונג-יון פארק

מאנגלית:אלירו בר-אל

רסלינג, התשע"ז 2017

במבצע: 52 במקום 74

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.