ספרים חדשים

קרסקי / אנדז'יי זביקובסקי

מפולנית: יצחק קומם

כרמל, התשע"ו, יוני 2016

במבצע שבוע הספר 15-30.6.16: 71 במקום 89 שח

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.