ספרים חדשים במבצע

מבצע 40% על מבחר ספרי מאגנס חלק א' – ספטמבר 2014

מחזור כמנהג רומה – מהדורת פקסימיליה שני כרכים  660 במקום 1100

תוספות רמב"ן   66 במקום 110

ולפני כבוד ענווה / שמואל לואיס  60 במקום 99

חז"ל / אורבך   87 במקום 146

אלוהים מבקש את האדם / השל   65 במקום 109

ספרי במדבר / מנחם י' כהנא   180 במקום 300

תפילה ומנהגי תפילה ארץ ישראליים בתקופת הגניזה / עזרא פליישר  49 במקופ 79

השם והמקדש במשנת ר' יצחק סגי נהור / חביבה פדיה  65 במקום 109

This entry was posted in ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.