עברית - עיון

מבחר ספרי פיוט יד שנייה (ספטמבר 2014)

לתולדות השירה והדראמה העברית / חיים שירמן (הוצאת- מוסד ביאליק)- כרך א+ב : 65 ש"ח
מחקרי תפילה ופיוט / גולדשמידט (הוצאת- מאגנס): 50 ש"ח
משה אבן עזרא- ספר שלישי- שירי חול (הוצאת- שוקן) : 80 ש"ח
שפת השיר של הפיוט הארץ- ישראלי הקדום / יוסף יהלום (הוצאת- מאגנס): 50 ש"ח
פרקים בתורת השיר לאלעזר בן יעקב הבבלי / יוסף יהלום (הוצאת- מכון בן צבי): 45 ש"ח
לקט פיוטי סליחות (הוצאת- מקצי נרדמים) כרכים א+ב : 100 ש"ח
משה אבן עזרא- שירי החל- ספר שני (הוצאת- שוקן)- 80 ש"ח
שירי הקודש של אברהם אבן עזרא (הוצאת- האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים) כרכים א+ב: 250 ש"ח
פיוטי רבי יהודה בירבי בנימן (הוצאת-מקיצי נרדמים) : 90 ש"ח
שירי הקודש לרבי שלמה אבן גבירול / ד"ר דב ירדן : 80 ש"ח
שירי החול לרבי שלמה אבן גבירול / ד"ר דב ירדן : 80 ש"ח
שירים חדשים מן הגניזה / חיים שירמן (הוצאת- האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים) :100 ש"ח
פיוטי שמעון בר מגס / יוסף יהלום (הוצאת- האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים): 100 ש"ח
פזמוני האנונימוס / עזרא פליישר (הוצאת- האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים): 80 ש"ח
חכמי ישראל בספרד / אברהם שטאל (הוצאת- משרד החינוך והתרבות) : 20 ש"ח
רבי יהודה הלוי – האיש המשורר וההוגה / נתן גרינבוים (הוצאת- משרד החינוך והתרבות) : 25 ש"ח
תולדות הפיוט והשירה / א. מ. הברמן: כרכים א+ב (הוצאת- מסדה) : 100 ש"ח
This entry was posted in עברית - עיון, עברית - פרוזה. Bookmark the permalink.

Comments are closed.