ספרים חדשים

ארכיטקטורת הסביבה המתכווננת / ריינר בנהאם

תרגום עריכה מדעית ואחרית דבר : אור אלכסנדרוביץ'

בבל, התשע"ד, ספטמבר 2014

מחיר: 120 שח

This entry was posted in ספרים חדשים. Bookmark the permalink.

Comments are closed.