כללי

מבחר ספרי האוניברסיטה המשודרת ביד שנייה- (אוגוסט 2014)

פילוסופיית המדע של אריסטו / זאב בכלר : 25 ש"ח

תורת המוסר (מבוא) / נעמי כשר : 25 ש"ח

נפוליאון ותקופתו / ולטר גראב : 20 ש"ח

תפיסת האדם באידיאולוגיה הנאצית / צבי בכרך : 25 ש"ח

פרקים בסוציולוגיה של האמנות / משה צוקרמן : 30 ש"ח

ההיסטוריה של הכימיה / מיכאל חיות : 25 ש"ח

האיסלאם / חוה לצרוס-יפה : 30 ש"ח

האתוס הליברלי בחברה האמריקנית / אייל נווה : 30 ש"ח

העידן הגרעיני כהיסטוריה מוסרית / אבנר כהן : 25 ש"ח

מוצא החיים- מסתורין או בעיה מדעית / איריס פריי : 25 ש"ח

סוציאליזם / אבנר דה-שליט : 30 ש"ח

צדק במשפט / חיים ה' כהן : 25 ש"ח

אידיאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות / יהודה שנהב : 20 ש"ח

ניטשה- עיונים בתרבות המערב / רחל שיחור : 20 ש"ח

This entry was posted in כללי, עברית - עיון. Bookmark the permalink.

Comments are closed.