ספרי שירה במבצע

טרייה ויגן / הנריק איבסן

מנורבגית: סבינה מסג ונקה נורויק

כרמל, התשע"ג, 2013

במבצע: 40 במקום 54

This entry was posted in ספרי שירה במבצע, ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.