ספרים ב-40 ש"ח

ספרי ולטר בנימין במבצע

המשוטט (כולל את הטקסט ילדות בברלין סמוך ל-1900) תרגם מגרמנית: דוד זינגר

במבצע: 60 במקום 72

הרהורים (כולל את הטקסט יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני) תרגם מגרמנית: דוד זינגר

במבצע: 60 במקום 89

שני הכרכים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 1992, 1996 בעריכת יורגן ניראד

הסטוריה קטנה של הצילום, הוצאת בבל, 2004

במבצע: 60 במקום 78

This entry was posted in ספרים ב-40 ש"ח, ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.