ספרים חדשים

גלוריה / בניטו פרז גלדוס

מספרדית: מנחם ארגוב ורוזה בוראקוף 

הוצאת רימונים, התשע"ב, 2012

מבצע: 50 במקום 96

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.