ספרים חדשים במבצע

סיפורם מופלא של טריסטן ואיסולד כפי שסופר בידי זוזף בדיה

תרגמה מצרפתית: דליה טסלר אחרית דבר: יורם ברונובסקי

הוצאת כרמל1997

במבצע: 40 במקום 74

This entry was posted in ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.