מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

מפגש לכבוד הסדרה דברי-ם בהוצאת כרמל

מפגש עם עורכי הסדרה מיכל גוברין ומנחם לורברבוים 

יקראו מספרי הסדרה: מיכל גוברין מספר שיריה 'אמרה ירושלים'

יהודה ליבס מספר תרגומיו 'מנמוסיני'

הרולד שימל מספר שיריו 'קצידה'

יום חמישי ו' ניסן, 29.3 בשעה 20:00

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.