ספרים חדשים

כתבים יהודיים / חנה ארנדט

נוסח עברי: איה ברויר

עריכה מדעית: פרופ' עדית זרטל

קו אדום, הקיבוץ המאוחד, התשע"ב, 2012

במבצע: 60 במקום 94

This entry was posted in ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.