ספרים חדשים

ספרים של דנילו קיש

מצוקת נעורים , כרמל, 27 שח

שעון חול, עם עובד, 45 שח

תרגמה את שניהם מסרבית-קרואטית והוסיפה אחרית דבר דינה קטן בן ציון

This entry was posted in ספרים חדשים. Bookmark the permalink.

Comments are closed.