יהדות

מדרש תנאים: אינטרטקסטואליות וקריאת מכילתא / דניאל בויארין

תרגום: דוד לוביש עורך הספר: אלחנן ריינר

סדרת יהדויות, כתר, מכון הרטמן, התשע"א, 2011

במבצע: 50 במקום 94

This entry was posted in יהדות, ספרים חדשים, ספרים חדשים במבצע. Bookmark the permalink.

Comments are closed.