מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

English Lecture – Grace Paley in Prose and Poetry

We had the honour of hosting Prof. Sidra Dekoven Ezrahi in an evening dedicated to the writer and poet Grace Paley.

Thursday, 31.3.11 – 20:00

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.