עברית - פרוזה

שידוך הולם \ ויקראם סת

מאנגלית: שרון פרמינגר

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, התשנ"ז, 1997

מצב: כחדש

מחיר: 80 ש"ח [שני כרכים] 

This entry was posted in עברית - פרוזה. Bookmark the permalink.

Comments are closed.