מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

משנתו של עמנואל לוינס
 

טו בשבט התשע"א  20.1.11

מהעצמי לאחר – בין פילוסופיה לתלמוד בעקבות עמנואל לוינס

מפגש עם ד"ר שמואל ויגודה, סביב ייחודיותה של ההגות הלוינסיאנית, ומקור משיכתה, ההולכת וגוברת,
זה למעלה ממחצית המאה. במהלך הערב עמד שמואל על המאפיינים העיקריים בהגותו של לוינס,
הן זו הפילוסופית והן היהודית, ועל יחסי הגומלין ביניהן.  


 


 

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.