מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

על שני ספרי המקבים – מה בין סיפור עברי וסיפור יווני, ובין סיפור עברי וסיפור יהודי?

ל טבת התשע"א, ו' חנוכה 7.12.10

מפגש עם פרופ' דניאל שוורץ מהחוג להיסטוריה של עם-ישראל, האוניברסיטה העברית.
פרופ' שוורץ תרגם את ספר מקבים ב' מיוונית לעברית [הוצאת יד יצחק בן-צבי, התשס"ה], ועמד על מספר הבדלים שבין הסיפור העברי המתואר בספר מקבים א', לבין מקבילתו היוונית בספר מקבים ב', כמו גם על הפער בתפישת היהדות, כפי שזו מוגדרת בשני מקורות אלו.

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.