מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

Traduttore Traditore – מאיטלקית: ד"ר אריאל רטהאוז

יט תמוז התש"ע  1.7.10

  • ססדרת Traduttore Traditore  – מפגשים עם מתרגמים.

  • ממפגש עם ד"ר אריאל רטהאוז, המתרגם מעברית לאיטלקית ומאיטלקית לעברית, שירה ופרוזה כאחד.

  • בבמהלך הערב האיר ד"ר רטהאוז את ייחודה של מלאכת התרגום הדוכיווני, והקריא מבחר שירים משתי השפות.

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.