מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר

Poetry Reading – Marcela Sulak and Eve Grubin

יא אב התש"ע  22.7.10

ערב הקראת שירה בידי שתי משוררות. במהלך הערב הקריאו מרסלה סולק ואיב גרובין מבחר משירתן, ותיארו את הליך הכתיבה.

 A poetry reading was held, on the 22 nd. of July:

Marcela Sulak \ IMMIGRANT – Black Lawrence Press

Director of the Shaindy Rudoff Graduate Program in Creative Writing at Bar-Ilan.
 
Eve Grubin \ MORNING PRAYER – Sheep Meadow Press

London School of Jewish Studies and New York University in London
 
During the evening the two poets read a choice variety of their poetry, and related their work's process and compilation.

This entry was posted in מבחר מהמפגשים שהתקיימו בחנות בעבר. Bookmark the permalink.

Comments are closed.